Terapi Kulübü Sitesi C ve Sistem Programcıları Derneği bünyesinde oluşturulmuş olan "Terapi Kulübü Proje Ekibi" tarafından geliştirildi. Sürdürümü ve yönetimi de aynı ekip tarafından yapılıyor.
Terapi Kulübünün amacı ve misyonu "ruh sağlığı uzmanları ile üyeleri bir araya getirerek ruhsal sorunların çözümüne katkı sağlamak, ruh sağlığı konusunda farkındalığı artırmak ve bu sayede üyelerinin daha mutu ve üretken bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır."
Terapi Kulübüne dileyen herkes üye olabilir. Üyelik biçimi “uzman olanlar” ve “uzman olmayanlar” biçiminde ikiye ayrılmaktadır. Uzmanlar ruh sağlığı alanının çesitli dallarında eğitim almış olan ve bu eğitimleri Terapi Kulübü ekibi tarafından belgelerle doğrulanmış olan kişilerden (örnegin psikiyatristler, klinik psikologlar, psikolojik danışmanlar gibi), uzman olmayan üyeler ise sorunlarına çözüm arayan ya da kulübün içerisinde potansiyelini yükseltmek isteyen kişilerden oluşmaktadır.
Terapi Kulübü Projesinde görev alanlar gönüllü olarak çalışıyorlar. Terapi Kulübü yalnızca "Radore" şirketinden sponsorluk alıyor. Kulübün sunucuları ücretsiz olarak bu kurumda barındırılıyor.
Kulüpte istediğiniz zaman bir gönderi paylaşabilirsiniz. Gönderiler yedi gruba ayrılmaktadır:

1) Danışma Gönderisi: Bir şikayetiniz hakkında görüş almak istiyorsanız bu gönderiyi kullanabilirsiniz.

2) Bilgi Edinme Gönderisi: Herhangi bir konuda bilgi almak için kullanabileceğiniz gönderilerdir.

3) Duyuru Gönderisi: Bir konu ya da etkinlik hakkında duyuru yapmak istediğinizde bu gönderiyi kullanabilirsiniz.

4) Tavsiye Gönderisi: Herhangi bir konuda tavsiyede bulunmak için bu gönderi kullanılmaktadır. Örneğin bu bir kitap tavsiyesi olabileceği gibi, iyi hissetmek için bir etkinlik tavsiyesi de olabilir.

5) Deneyim Aktarma Gönderisi: Herhangi bir konuda başınızdan geçen bir olayı, yaşadığınız bir deneyimi paylaşmak için bu gönderiyi tercih edebilirsiniz.

6) Tartışma Gönderisi: Bazen amacınız bir konuyu tartışmaya açmak olabilir. Özellikle kuramsal düzeyde karşılıklı fikir alış verişi için tartışma gönderilerini kullanabilirsiniz.

7) Genel Gönderi: Duygularınızı paylaşmak ya da öylesine bir şeylerden bahsetmek istiyorsanız bu gönderiyi tercih edebilirsiniz. Genel olarak gönderiniz yukarıdaki gönderi türlerinden hiçbirine uygun değilse onu genel gönderibiçiminde oluşturabilirsiniz.

Her türlü gönderi paylaşılırken ileride daha kolay bulunmasını sağlamak için etiketlendirilebilmektedir. Ayrıca gönderinin sahibi gönderiyi herkesin, yalnızca ruh sağlığı uzmanlarının ya da yalnızca üyelerin görebileceği biçimde paylaşabilmektedir. Tabii paylaşılan gönderilere isterseniz yorumlar da yapabilirsiniz. Belirli üyelerin tüm gönderilerini izleyebileceğiniz gibi yalnızca belirli gönderilerdeki hareketleri de izleyebilirsiniz.
Hayır gönderiler bu anlamda modere edilmiyor. Dolayısıyla gönderileriniz herhangi bir kişinin onayına düşmeden hemen yayımlanıyor. Ancak site moderatörleri gönderileri belli aralıklarla izliyorlar. Uygunsuz ya da zararlı gönderileri ve yorumları silebiliyorlar. Benzer biçimde sitenin moderatörleri şikayet edilen gönderileri ve yorumları da özel olarak inceliyorlar. Ancak Terapi Kulübü hoş görülü bir ortam sunmaktadır. Bu hoşgörü bağlamında yalnızca açıkça zararlı ya da açıkça kötü niyetli içerik barındıran gönderilerin ve yorumların silindiğini belirtelim.
Hayır. Moderatörler gönderilerin içeriklerine hiç dokunmuyorlar. Ancak gönderi yayımlandıktan sonra onların etiketlerinde veya gönderi türlerinde değişiklikler yapabiliyorlar.
Gönderi türünün yanlış belirlenmesi konusunda kaygılanmayın. Siz yalnızca doğru belirlemeye çalışın yeter. Sitenin moderatörleri zaten onları belirli aralıklarla gözden geçirip yanlış belirlenmiş gönderi türlerini düzeltiyorlar.
Etiketleme sırasında sistem size bazı ip uçları sunmaktadır. Ancak gönderiler kullanıcılar tarafından yanlış etiketlendirilebilir. Bu yanlışlık bilgi eksikliğinden kaynaklanabileceği gibi başka pek çok şeyden de kaynaklanabilir. Siz bu konuda kaygılanmayın. Sitenin moderatörleri belli aralıklarla gönderi etiketlerini kontrol edip yanlış verilmiş etiketleri düzeltiyorlar. Zamanla kullanıcıların bu konuda bir sezgi geliştireceklerine inanıyoruz.

Gönderilerdeki etiketler kategorizayon ve arama işlemleri için bulunduruluyor. Eğer etiket konusunda tereddütte kalırsanız gönderinize hiç etiket de vermeyebilirsiniz. Sitenin moderatörleri belli aralıklarla etiketsiz gönderileri inceleyerek onlara uygun etiketler atıyorlar.
Mevcut yasalarda ve yönetmeliklerde psikoterapi faaliyetleri "psikiyatristler" ya da "ancak bir psikiyatristin yönlendirmesiyle klinik psikologlar" tarafından yapılabiliyor. Ülkemizde maalesef klinik psikologlar (genel olarak psikologlar) için bir meslek yasası bulunmuyor. Ancak Terapi Kulübü Ekibi işin bu boyutuyla ilgilenmiyor. Zaten buradaki hizmetlerden dolayı bir kazanç sağlamaya da çalışmıyor. Terapi Kulübü Ekibi belgelere bakarak uzmanların uzmanlıklarını onaylamaktadır. Ancak bunun dışında terapistlerle danışanların profesyonel faaliyetlerine karışmamaktadır. Ekip sitedeki tüm faaliyetlerin mevcut yasalara uygun bir biçimde yürütülmesini dilemektedir.
Hayır. Ne başlangıçta ne de daha sonra üyelerden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ancak kulüp içerisinde uzmanlarla yapacağınız profesyonel terapi ya da benzeri seanslar ücretli olabilir. Terapi Kulübü uzmanlarla üyeler arasındaki profesyonel hizmetlere karışmıyor ve bu ilişkiden bir kazanç sağlamıyor. Yalnızca ilişki ortamını oluşturuyor.
Hayır. Üyeler hiçbir biçimde gerçek kimliklerini belirtmek zorunda değiller. Üyeler kaydolurken birer kullanıcı ismi seçiyorlar. Profillerini de istedikleri zaman istedikleri kadar bilgiyi içerecek biçimde dolduruyorlar. Zaten Terapi Kulübü de üyelerinin gerçek kimliklerini bilmiyor.
Gönderilen iletilere uzmanlar ve normal üyeler yorum yapabilmektedir. Yorum yapan uzmanların uzmanlık bilgisi hemen yorum başlığının sağında belirtiliyor. Tabii dilerseniz uzmanların uzmanlık bilgilerine daha ayrıntılı olarak onların profillerinden ulaşabilirsiniz.
Çevrimiçi psikoterapi hizmetleri uzmanlar tarafından ücretli veya ücretsiz olarak verilebiliyor. Terapi Kulübü ortamı ücretsiz bir biçimde sağlıyor fakat uzmanlarla üyeler arasındaki profesyonel ilişkilere karışmıyor.
Sitede güvenlik konusunda yeterli önlemler alınmıştır. Bu konuya Terapi Kulübü Proje Ekibi çok önem vermektedir.
Terapi Kulübü kameralı görüşmeleri kendisi izlemiyor ve bunları herhangi bir biçimde kaydetmiyor. Ancak görüşmelerin hangi uzman ile üye arasında ne zaman yapıldığının kaydını tutuyor. Kameralı görüşme oldukça güvenli olmasına karşın Terapi Kulübü bu konuda taraflara herhangi bir güvence vermiyor. Ayrıca uzmanların görüşmeleri danışandan izin almadan kaydetmesi bir etik ihlalidir ve bu konuda ciddi cezai yaptırımlar söz konusu olabilmektedir.
Hayır. Terapi Kulübünde ne başlangıçta ne de daha sonra uzman üyelerden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Uzmanlar kulüp ortamdaki her türlü olanaktan ücretsiz faydalanmaktadır.
Kulübe uzman olarak üye olmak istediğinizde önce Kulüp tarafından size bir bilgilendirme e-postası gönderiliyor. Sonra Terapi Kulübü ekibi sizi telefonla arıyor ve uzmanlık alanınıza ilişkin belgelerin taranmış halini göndermenizi istiyor. Belgeler incelendikten sonra hemen üyeliğiniz aktif hale getiriliyor. Örneğin Klinik Psikologsanız sizden "lisans diplomanızın (ya da onaylı örneğinin) ve klinik psikoloji yüksek lisans diplomanızın (ya da onaylı örneğinin) taranmış halleri istenecektir.
Sitenin gerçekleştiriminde kullanılan diller, teknolojiler, kütüphaneler ve araçlar aşağıda listelenmiştir:

Ana Framework: ASP.NET MVC
Programlama Dilleri: C# ve JavaScript
Kütüphaneler: JQuery ve ValueJS
Önbellek Mekanizması: Redis
Site İçi Haberleşmeler: SignalR
Kameraralı Görüşme: OpenTok-WebRTC
İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi: Microsoft SQL Server (2016)
Doküman Tabanlı Veritabanı Sistemi: MongoDB
Projenin tasarımı çok önceleri yapılmış olsa da gerçekleştirimine çok sonra başlanmıştır. Gerçekleştirimin -ilk yayına kadar- yaklaşık 4 ay zaman aldığı söylenebilir.
Hayır. Hazır sosyal ağ yazılımları ve içerik yönetim sistemleri işin başında tasarım ve kodlama zamanını kısaltıyor olsa da esnekliği azaltıyor ve projenin sürdürümü sırasında zaman kayıplarına yol açabiliyor. Bu nedenle projede hazır herhangi bir sosyal ağ yazılımı ya da içerik yönetim sistemi kullanılmadı.