MADDE 1. GİRİŞ
Ek-1 Gizlilik Politikası ve Ek-2 Yasal Uyarılar, Sorumluluğun Reddi ve Çekinceler bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Bundan sonra bu ekler ve bu sözleşme birlikte “Kullanıcı Sözleşmesi” olarak anılacaktır.
MADDE 2. TARAFLAR
Kullanıcı: TERAPIKULUBU.COM web sitesi üzerinde Kullanıcı profili oluşturarak bu web sitesini kullanan özel veya tüzel kişiler. Bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır. TERAPIKULUBU.COM: https://www.TERAPIKULUBU.COM adı ile yayın yapan web sitesi. Bundan sonra “TERAPIKULUBU.COM” olarak anılacaktır. Bu anlaşma Kullanıcı’nın Sistem Bilgisayar Ltd. Şti mülkiyetinde olan www.TERAPIKULUBU.COM web sitesinde elektronik yolla Kullanıcılık kaydını gerçekleştirmesi ile yürürlüğe girer. Kullanıcı, Kullanıcılık kaydını tamamladığında bu anlaşmayı okuyup, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş olur.
MADDE 3. TANIMLAR
Site: Sistem Bilgisayar Ltd. Şti mülkiyetinde olan ve Kullanıcılar’a sunulan www.TERAPIKULUBU.COM adlı web sitesi. İçerik: Site’de yayınlanan veya Site’ye yüklenmiş olan her türlü sayısal (dijital) öğeler. Uzman: Bilgileri, uzmanlıkları ve deneyimleri doğrultusunda Site üzerinden katkıda bulunacak kişi ve kurumlar. Yönetici:Site’ye sağlanan İçerik’i kontrol edip denetleyen kişi ya da kişiler. Hizmetler: Site içeriğinde Kullanıcılar’ın işbu Kullanıcı Sözleşmesi dahilinde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla TERAPIKULUBU.COM tarafından ortaya konulan her türden uygulamalar.
MADDE 4. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI
a. Bu sözleşmenin konusu TERAPIKULUBU.COM’un www.TERAPIKULUBU.COM adresindeki sitesi üzerinde Kullanıcı’ya sunmuş olduğu ve ileride sunacağı hizmetler ve Kullanıcı’nın bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesidir.
b. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekleri, Site içinde yer alan kullanıma, kullanıcılığa ve Hizmetler’e ilişkin TERAPIKULUBU.COM tarafından yapılmış bütün bildirimleri de baştan kabul etmiş sayılır. Kullanıcı sözü geçen bildirimlerde belirtilen her türlü hususa uygun şekilde davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.
c. 5651 sayılı Kanun kapsamında, TERAPIKULUBU.COM’un hukuki ve cezai sorumluluğu ise hizmet ve içeriği barındıran sistemi sağlayan ve Site’yi işleten olarak, yasada yer alan biçimiyle sınırlı olup, tüm içerikle ilgili bütün sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
MADDE 5. KULLANICILIK VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI
a. Kullanıcılık işlemi Site ziyaretçisinin Site’nin ilgili bölümlerinden kişilik bilgilerini ifade eden isim, soyisim, e-posta adresi, takma ad gibi bilgilerini sunması ve Kullanıcı’nın kayıt sırasında sunduğu e-posta adresine onaylama kodunun gönderilmesi ile tamamlanır.
b. TERAPIKULUBU.COM, Kullanıcı’nın verdiği bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir ve hiçbir şekilde bundan dolayı sorumlu tutulamaz. Kullanıcı olmayan Site ziyaretçileri bu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan hak ve yetkilere sahip olamayacaklardır. www.TERAPIKULUBU.COM sitesine 13 yaşından küçüklerin Kullanıcı olması yasaktır. Kullanıcı olanların 13 yaşından büyük olduğu kabul edilmektedir.
c. Herhangi bir nedenden dolayı geçici veya süresiz olarak hakları dondurulan askıya alınan veya iptal edilen Kullanıcı, kullanıcılık haklarından hiçbir biçimde faydalanamaz. Kullanıcılığı iptal edilmiş, dondurulmuş ya da askıya alınmış Kullanıcı farklı bilgiler kullanarak yeniden Kullanıcı olduğunda da bu durum değişmez ve TERAPIKULUBU.COM bu Kullanıcı’yı tespit ettiğinde kullanıcılığını sonlandırma hak ve yetkisine sahiptir. Farklı ve/veya yanlış bilgi vererek Site’ye Kullanıcı olan kişi ya da kurumlara sunulan promosyonlar, bu durum saptanırsa TERAPIKULUBU.COM tarafından kanuni faizleri ile birlikte Kullanıcı’dan talep edilebilir. Kullanıcı talep edilen miktarı başka hiçbir ihbara gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder.
MADDE 6. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
MADDE 6.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
a. Kullanıcı, Site’de sunulan her türlü hizmeti kullanırken, Site’ye Kullanıcı olurken bu Kullanıcı Sözleşmesi’ne, sözleşme eklerine ve Site’de yayınlanan her türlü TERAPIKULUBU.COM bildirimlerine ve mer’i Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun davranacağını, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Site’de yayınlanmakta olan şartları ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.
b. TERAPIKULUBU.COM kanuni zorunluluk durumunda ya da gerekli gördüğü diğer durumlarda Kullanıcı ile ilgili gizli taşıyabilecek bilgileri resmi veya özel kurumlara veya üçüncü kişilere verebilir. Kullanıcı bu nedenle TERAPIKULUBU.COM’dan her ne isim altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini peşinen kabul eder.
c. Kullanıcı, Site’ye giriş için kullandığı Kullanıcı adı ve/veya şifrelerinin güvenliği ile kişisel bilgilerinin doğruluğundan ve gizliliğinden kendisi sorumludur. Bu bilgilerin paylaşılması ve üçüncü kişilerin eline geçmesinden kesinlikle TERAPIKULUBU.COM sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesinden ötürü doğacak Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı zararlardan dolayı TERAPIKULUBU.COM’un hiçbir sorumluluğu yoktur, TERAPIKULUBU.COM sorumlu tutulamaz.
d. Kullanıcı kullanıcılık hakkını üçüncü kişilere devredemez, kendi kullanıcılığını her ne biçimde olursa olsun başkalarına aktaramaz, başka kişilere kullandıramaz. TERAPIKULUBU.COM, bu durumun saptaması halinde Kullanıcı’nın kullanıcılığını iptal etme hakkına sahiptir.
e. Kullanıcı, Site’ye yüklemiş olduğu içeriklerin doğru ve hukuka ve yasalara uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı genel ahlaka ve hukuka uygun olmayan hiçbir içeriği Site’ye yükleyemez. Kullanıcı diğer Kullanıcılar’a gönderecekleri iletilerin genel ahlaka ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
f. TERAPIKULUBU.COM, Kullanıcı tarafından gönderilen iletilerin, sağlanan içeriklerin genel ahlaka ve hukuka uygun olduğunu kontrol etmek ve bunu garanti etmek ile yükümlü ve sorumlu değildir. Bu sorumluluk tamamıyla içeriği sağlayan Kullanıcı’ya aittir. Ayrıca, bu içeriklerden ötürü Kullanıcı ve/veya Kullanıcı bilgisayarlarına veya Kullanıcı’ya gelecek zarar ya da hasarlardan TERAPIKULUBU.COM kesinlikle sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk içeriği sağlayan Kullanıcı’ya aittir.
g. TERAPIKULUBU.COM gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcı’nın sağladığı içerik üzerinde kısaltma, kesme, düzeltme, silme vb. değişikliğe gidebilir ancak bu değişiklikler Kullanıcı’nın içerik üzerindeki yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
h. Kullanıcı, TERAPIKULUBU.COM’da gerçekleştirdiği tüm işlemlerin ve bu hesaptan girilmiş olan sözel ve/veya görsel tüm içeriğin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
i. Her Kullanıcı, TERAPIKULUBU.COM’un ve/veya başka bir Kullanıcı ve/veya bir üçüncü kişinin ayni veya kişisel haklarına, mal varlığına tecavüz oluşturacak nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, her türlü yazılımı ve yazılım parçalarını dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, işlemeyeceğini, dağıtmayacağını, bu eylemleri ile TERAPIKULUBU.COM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
j. Kullanıcı’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği TERAPIKULUBU.COM ve TERAPIKULUBU.COM Hizmetler’i ile bağlantılı etkinlikleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı TERAPIKULUBU.COM doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
k. TERAPIKULUBU.COM’un, TERAPIKULUBU.COM çalışanlarının ve Yöneticiler’in Site’de Kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından (sınırlı olmamak kaydıyla reklam amaçlı, satış amaçlı) bağlantı verilen İnternet sitelerinde yayınlanan içeriklerden sorumluluğu yoktur. TERAPIKULUBU.COM üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve bunların doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Üçüncü kişilerin sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı Kullanıcı’nın uğrayabileceği dolaylı veya doğrudan her türlü zararlar içeriği veya hizmeti sağlayan sorumludur. Kullanıcı, bu içeriklerden ve hizmetlerden dolayı uğradığı zararlar için her ne ad altında olursa olsun TERAPIKULUBU.COM’ dan tazminat talep edemez.
l. Kullanıcı ve TERAPIKULUBU.COM birbirinden bağımsız taraflardır. Bu sözleşmenin taraflar arasında onaylanması ve uygulanması hiçbir şekilde taraflar arasında bir ortaklık, temsilcilik veya işçi işveren ilişkisi doğurmaz.
m. Kullanıcı’nın işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması nedeniyle herhangi bir biçimde TERAPIKULUBU.COM’a bir dava ve talep yöneltilmesi durumunda; bu dava ve talebin TERAPIKULUBU.COM tarafından kendisine ihbar edilebileceği, Kullanıcı’nın TERAPIKULUBU.COM’un savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriğini kendisine sağlayacağı, sözü geçen dava ve talep sonucu TERAPIKULUBU.COM’un herhangi bir zarara uğraması durumunda sözü geçen zararın TERAPIKULUBU.COM tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
n. TERAPIKULUBU.COM, Kullanıcı’nın bu madde ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesih edebilir, kullanıcılığını askıya alabilir, dondurabilir ya da iptal edebilir.
o. Kullanıcı’nın, Site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır.
p. Kullanıcı, Site dahilinde yer alan ve bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE 6.2. TERAPIKULUBU.COM’un Hak ve Yükümlülükleri
a. TERAPIKULUBU.COM, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri diğer Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. TERAPIKULUBU.COM, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
b. TERAPIKULUBU.COM, Kullanıcı tarafından yüklenen sayısal (dijital) içerikleri hiçbir neden göstermeden yayınlamama hakkına sahiptir. Kullanıcı, Site’ye yüklenmeyen ya da yüklenemeyen içerikleri için her ne ad altında olursa olsun TERAPIKULUBU.COM’dan tazminat talep edemez ve bu konuda hiçbir hak iddia edemez.
c. TERAPIKULUBU.COM, Kullanıcı’nın yüklemiş olduğu içeriklerde dilediği değişikliği yapma hakkına ve içeriklere reklam, ileti veya diğer materyalleri ekleme hakkına sahiptir. TERAPIKULUBU.COM, Kullanıcı’nın yüklediği içeriği görüntülemek için reklam veya iletinin izlenmesi şartı getirebilir. Kullanıcı hiçbir şekilde bu reklamların gelirlerinden hak iddia edemez, bunun yanı sıra Kullanıcı bu reklamlara itiraz etmeyeceğini ve rıza göstereceğini, herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bunun yanı sıra Kullanıcı tarafından yüklenen içeriğin görüntülenmesi için TERAPIKULUBU.COM tarafından yüklenen iletinin ya da reklamın izlenmesi şartından dolayı Kullanıcı ve/veya Kullanıcı TERAPIKULUBU.COM’dan hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
d. TERAPIKULUBU.COM’un, Kullanıcı’nın yüklediği içerikler veya herhangi bir sebepten dolayı Kullanıcı’ya sunmuş olduğu promosyonları dilediği an değiştirme ve iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne ad altında olursa olsun TERAPIKULUBU.COM’dan tazminat talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.
e. Reklam amaçlı ya da farklı nedenlerle Site içinde yalnızca TERAPIKULUBU.COM tarafından olmak üzere ancak TERAPIKULUBU.COM kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine ya da sayfalarına ya da içeriklere bağlantılar verilebilir. Bu bağlantılar sözü edilen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki bağlantılar aracılığıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar aracılığıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TERAPIKULUBU.COM’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
f. TERAPIKULUBU.COM, Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak ve ticari kurallarına aykırı olan ve suç niteliği oluşturduğunu düşündüğü içerikleri istediği zaman ve istediği şekilde erişimden kaldırabilir; TERAPIKULUBU.COM bu içeriği giren Kullanıcı’nin kullanıcılığına herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Kullanıcı, Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırılık nedeniyle içeriklerinin erişimden kaldırılması ve kullanıcılığına herhangi bir ihbar ya da bildirim yapılmaksızın son verilmesi durumunda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
g. TERAPIKULUBU.COM, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri Uzman görüşleri bölümü de dahil olmak üzere Site’de yayınlayarak dilediği an ücretli hale getirebilir. Kullanıcı bu değişikliklerden dolayı hiçbir hak iddia edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişlikten önce sunulan hizmeti ücretli veya ücretsiz olarak kullanan Kullanıcı yeni şart ve koşulun kendisine uygulanacağını kabul eder. TERAPIKULUBU.COM, sunduğu hizmetlerin kapsamını dilediği an dilediği biçimde genişletme, daraltma ve değiştirme hakkına sahiptir.
MADDE 7. GİZLİLİK POLİTİKASI
Kullanıcı Sözleşmesi Ek-1 Gizlilik Politikası’nda belirtilen maddeler geçerlidir.
MADDE 8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
a. Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (TERAPIKULUBU.COM’un telif haklarına tabi çalışmalar) TERAPIKULUBU.COM’ a ait ve/veya TERAPIKULUBU.COM tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı, Hizmetler’i, TERAPIKULUBU.COM bilgilerini ve TERAPIKULUBU.COM’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi halde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı TERAPIKULUBU.COM’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaktır. Kullanıcı, TERAPIKULUBU.COM’un telif haklarına tabi olan çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz ya da hazırlayamaz.
b. TERAPIKULUBU.COM’un; TERAPIKULUBU.COM Hizmetler’i, TERAPIKULUBU.COM bilgileri, TERAPIKULUBU.COM telif haklarına tabi çalışmaları, TERAPIKULUBU.COM ticari markaları, TERAPIKULUBU.COM ticari görünümü veya Site aracılığıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
c. Site’de Kullanıcı tarafından yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde fikri mülkiyet hakları Kullanıcı’ya ait olup, Kullanıcı, TERAPIKULUBU.COM’a söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
MADDE 9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
TERAPIKULUBU.COM, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek veya doğrudan Kullanıcı’nın elektronik posta adresine bilgi vererek değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşme’sinin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanır, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmayı sürdürür.
MADDE 10. MÜCBİR (ZORLAYICI) SEBEPLER
Hukuken mücbir (zorlayıcı) sebep sayılan tüm durumlarda, TERAPIKULUBU.COM işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TERAPIKULUBU.COM için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TERAPIKULUBU.COM’dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, TERAPIKULUBU.COM’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla TERAPIKULUBU.COM’un makul kontrolü dışında gelişen ve TERAPIKULUBU.COM’un gerekli itinayı göstermesine karşın önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
MADDE 11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ
İşbu Kullanıcı Sözleşme’sinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 12. TERAPIKULUBU.COM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda TERAPIKULUBU.COM’un kendi veritabanında ve/veya sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, TERAPIKULUBU.COM’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287.madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 13. YÜRÜRLÜK
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın elektronik yollarla onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


Ek-1 Gizlilik Politikası
Ek-2 Yasal Uyarılar, Sorumluluğun Reddi ve Çekinceler

Ek-1 Gizlilik Politikası

TERAPIKULUBU.COM, Kullanıcı gizliliğini korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst düzeyde Kullanıcı’nın faydalanmasını sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliği için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri Site ve Site ile ilişkili tüm alt İnternet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

Site’yi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya Kullanıcı olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. TERAPIKULUBU.COM sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. TERAPIKULUBU.COM “Gizlilik Bildirimi” bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve Kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

TERAPIKULUBU.COM, Kullanıcı tarafından Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri, hastalıklara ve sağlık sorularına ilişkin verileri üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. TERAPIKULUBU.COM, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha verimli kullanılabilmesi amacıyla birçok üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli biçimlerde iş birliği yapabilir. Bu iş birliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. TERAPIKULUBU.COM, iletişim etkinliklerinde, yasaların ve özellikle Sağlık Mevzuatı’nın öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, Kullanıcının isteği dışında iletişim gerçekleştirmemeyi, Kullanıcıların sistemden ücretsiz ve en kolay şekilde çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. TERAPIKULUBU.COM, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir koşul altında bu bilgilerin kullanılmasına izin vermeyecektir.

Site’deki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Site’de oluşabilecek muhtemel sorunların ivedilikle giderilmesi için, TERAPIKULUBU.COM gerektiğinde Kullanıcı’nın IP adresini kayda alabilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, TERAPIKULUBU.COM tarafından Kullanıcı’yı ve ziyaretçileri genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. TERAPIKULUBU.COM’un 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

TERAPIKULUBU.COM’a kayıt olarak Kullanıcı sıfatının kazanılması için veya Kullanıcı olmadan çeşitli hizmet ve içeriklerden faydalanılabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla TERAPIKULUBU.COM’a iletmeleri gerekmektedir. TERAPIKULUBU.COM’un, kayıt sırasında Kullanıcı’dan talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgilerden, gerektiğinde Kullanıcı ile iletişime geçmek amacıyla da faydalınılabilir. TERAPIKULUBU.COM tarafından talep edilebilecek bilgiler veya Kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler TERAPIKULUBU.COM ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcı’nın kimliği hiçbir şekilde açığa çıkarılmaksızın yalnızca çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-posta mesajları aracılığı ile izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir. Kullanıcı E-bülten gönderimlerini durdurmak isterse, dilediği zaman TERAPIKULUBU.COM tarafından bültenlerin alt kısmında bulunan “Bülten listemizden çıkmak için tıklayınız” bağlantısına tıklayarak e-bülten kullanıcılığından tek tıkla, kolayca çıkabilir.

TERAPIKULUBU.COM, Site içinde başka sitelere bağlantı (link) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını Site’de yayınlayabilir, Kullanıcı’yı bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren ya da anlaşmalı üçüncü partilerin web sitelerine ya da web sayfalarına yönlendirebilir. TERAPIKULUBU.COM, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir şekilde sorumluluk taşımaz. Kullanıcı’ya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. TERAPIKULUBU.COM, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini TERAPIKULUBU.COM’un iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. TERAPIKULUBU.COM, aşağıda sayılan durumlarda ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

7.1. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
7.2. Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği durumlar,
7.3. TERAPIKULUBU.COM’un Kullanıcı ile arasındaki Kullanıcı Sözleşmesi’nin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili durumlarda,
7.4. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcı ile ilgili bilgi talep edilmesi durumlarında,
7.5. TERAPIKULUBU.COM , Kullanıcı’nın haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu durumlarda, kendisine aktarılan gizlilik taşıyan bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bu bilgileri bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin güvence altına alınıp sürdürülmesi, gizli bilgilerin tamamının ya da herhangi bir bölümünün kamusal alana girmesini ya da bu bilgilerin yetkisiz kullanımını ya da üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gereken tüm önlemleri almayı ve üzerine düşen tüm görevleri özenle yerine getirmeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

TERAPIKULUBU.COM, Kullanıcı ve Kullanıcı’nın Site kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Sözü geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak İnternet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Sözü geçen bu teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistisel bilgiler elde etmeye ve Kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış Kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul edecek biçimde ayarlanmıştır. Ancak Kullanıcı dilerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu çeşit bir dosyanın gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını diledikleri zaman değiştirebilir.

TERAPIKULUBU.COM tarafından Site içinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere yanıt veren Kullanıcı’dan istenebilecek bilgiler TERAPIKULUBU.COM ve iş birliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu Kullanıcı’ya doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

TERAPIKULUBU.COM, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda Site’de yayınlamak şartıyla değiştirebilir. TERAPIKULUBU.COM’un değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

Ek-2 YASAL UYARILAR, SORUMLULUĞUN REDDİ ve ÇEKİNCELER

Kullanıcı, Site’yi kullanmaya başladıkları andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılır.
1. www.TERAPIKULUBU.COM web sitesi, Kullanıcı’yı, şimdilik herhangi bir ücret karşılığı olmadan bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu hizmet özellikle kişilerin bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş olup bildirilen koşulları sağlayan ve kabul eden erkek ve kadın herkese sunulmuş bulunmaktadır.
2. TERAPIKULUBU.COM'un içeriği, yalnızca bilgilendirmeye yöneliktir ve bire bir olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımamaktadır. Burada sunulan bilgilerin kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Uzmanlar’ın kendilerine sorulan sorulara verdikleri cevaplarla, diğer tüm yorum ve yazılarının sorumluluğu tamamen içerik sağlayıcı sıfatıyla kendilerine aittir. Aynı konuda uzman olan farklı kişilerin aynı konuda birbiriyle çelişen ya da birbirinden farklı cevap verebildiği durumlar olması doğaldır. Böyle durumlardan TERAPIKULUBU.COM sorumlu tutulamaz ve bu durumda tüm sorumluluk tamamen ilgili Uzmanlar’a aittir. Uzman görüşleri yalnızca tavsiye niteliğindedir ve gerekli görüldüğünde ilgili Uzman’a başvurmanız önerilir. TERAPIKULUBU.COM, Uzman görüşlerinden dolayı hiçbir şekilde hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.
3. Uzmanlar, kendilerine yöneltilen sorulara yanıt vermekte gecikebilirler. Bu tür durumların oluşmaması için TERAPIKULUBU.COM gereken tüm çabayı gösterir. Ancak buna karşın önleyemediği gecikmelerde TERAPIKULUBU.COM’un hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4. Site’deki hiçbir içerik, tavsiye ya da öneri olarak algılanıp kabul edilmemeli ve herhangi bir karara veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Site’deki bilgiler, bir hekime, bir psikoloğa veya konunun uzmanına danışma suretiyle kontrol edilmeden uygulanmamalıdır.
5. Kullanıcı’nın, ya da Kullanıcı yakınlarının ya da Kullanıcı çevresindeki kişilerin sağlıklarıyla ilgili her konuda uzman bir doktora ya da psikoloğa danışmadan yapabileceği hiç bir uygulamadan TERAPIKULUBU.COM hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.
6. Kullanıcılar’ın yazı eklediği bölümlerde yazılanlar ve Site içeriği altına yazılan yorumların tüm sorumluluğu bu yazıları ya da yorumları yazanlara aittir. Bu türden yorum ve benzeri kullanıcı kaynaklı içerik, TERAPIKULUBU.COM için hiçbir bağlayıcılık taşımaz ve hukuki sorumluluk doğurmaz.
7. Site içeriğindeki bilgilerinin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek dolaylı ya da doğrudan mağduriyetlerden ve zararlardan TERAPIKULUBU.COM ve bağlı kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.
8. Kullanıcı, Site’deki bilgilerin de her türlü hizmette olabileceği gibi, bilimsel gelişmeler, algılama ve anlayış değişiklikleri nedeniyle zaman içinde geçerliliklerini kaybedebileceklerini baştan kabul eder. 9. TERAPIKULUBU.COM, Site’deki Kullanıcılar tarafından oluşturulan bilgilerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin; Kullanıcılar tarafından tam veya kısmi olarak karşılanacağını, bu bilgilerin süresinde, güvenli ve hatasız şekilde sunulmuş olduklarını ve olacaklarını hiçbir şekilde garanti etmez.
10. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde TERAPIKULUBU.COM sitesine atfedilebilecek her türlü sorumluluk karşısında; Kullanıcı, TERAPIKULUBU.COM sitesini şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan eder.
11. Kullanıcı, Site’nin sağladığı içerikten faydalanarak üçüncü şahıslardan almış oldukları mal ve hizmetlerdeki ayıplardan ya da kusurlardan TERAPIKULUBU.COM’un hiçbir surette sorumlu olmadığını kabul eder.
12. TERAPIKULUBU.COM diğer ağ sitelerine bağlantılar ve yönlendirmeler içermektedir. Bu bağlantıların varlığı, link verilen ağ sayfalarının içeriklerinin denetlendiği anlamına gelmez. Bağlantı sağlanan sitelerdeki içerik "aynı bağlantı verilen sitede yayımlandığı biçimiyle" verilmektedir. TERAPIKULUBU.COM bağlantı verilen içerikten sorumlu tutulamaz.
13. TERAPIKULUBU.COM 5651 sayılı yasa kapsamında “yer sağlayıcı”dır. Bu nedenle hukuka aykırı içeriği denetleme yükümlülüğü yoktur. Ancak, hukuka aykırı içeriğin zarar gören ve/veya üçüncü kişiler tarafından bildirilmesi ve bu konuda herhangi bir mahkeme kararının kendilerine ulaşması halinde, hukuka aykırı içeriğin kaldırılmasıyla ilgili 5651 sayılı kanun ve bağlı yönetmeliklerinde öngörülen prosedürü uygulayacaktır. Bu hallerin dışında, hukuka aykırı içerikten dolayı TERAPIKULUBU.COM sorumlu tutulamaz.
14. Kullanıcı, Site üzerinde, tüm etkileşimli ortamları kullanırken ya da herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, TERAPIKULUBU.COM'a; telif hakkından dolayı herhangi bir edim talep etmeksizin, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan bir lisans vermiş olduğunu ve bu lisans kapsamında TERAPIKULUBU.COM'un her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak gibi bütün mülkiyet haklarını kullanma olanağına sahip olacağını peşinen kabul etmiş bulunmaktadır.
15. Kullanıcılar’ın girdiği, sapladığı ya da yüklediği içerikle ilgili Site bölümünde belirlediği gizlilik kısıtlamamalarının, TERAPIKULUBU.COM tarafından gerekli tüm gayretin gösterilmiş olmasına karşın elde olmayan teknik aksaklıklar yüzünden çalışmaması durumunda oluşabilecek Kullanıcılar arası gizlilik ilkelerinin çiğnenmesinden TERAPIKULUBU.COM sorumlu tutulamaz.
16. TERAPIKULUBU.COM, kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine, fikri sınai haklara, cevap ve düzeltme hakkına saygı duyar. Kişilik haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi; marka, patent, faydalı model vs. gibi fikri sınai hakların ihlal edilmesi; cevap ve düzeltme hakkını doğuracak nitelikte bir yayının varlığı, bir marka, ürün veya hizmet hakkındaki içeriğin kötüleme maksatlı olması ve/veya haksız rekabet oluşturması halinde, durumun kendisine iletilmesini takiben gerekli hukuki prosedürleri uygulayacaktır.
17. Site’ye gönderilen veya sitelerimiz kanalıyla ziyaretçilere ve Kullanıcı’ya iletilen yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm mali ve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve geri dönülemez surette münhasıran TERAPIKULUBU.COM ve ilgili kuruluşlarına aittir.
18. Yöneticiler her yazılan mesajı, iletiyi ya da içeriği her an kontrol edemeyebilirler. Yöneticiler’den önce uygunsuz bir mesaj ya da ileti ile karşılaşan Kullanıcı olanakları dahilinde olmak üzere ilgili uygunsuz bulduğu içerikten o bölümü, sorumlu Yöneticiler’e bildirme hakkına ve yetkisine sahiptir. Kullanıcı bu sistemi kullanma konusunda TERAPIKULUBU.COM tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Site üzerinde tüm içeriklerin altında veya yanında ‘Rapor et’ düğmesi bulunmaktadır, üyelerimiz kolaylıkla bu düğmeler vasıtasıyla Site içeriğinin temiz kalmasını sağlayabilecekleri gibi https://www.TERAPIKULUBU.COM/iletisim adresinden TERAPIKULUBU.COM ile doğrudan iletişime geçerek durumu iletebilirler.
19. Site’ye Kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından yayınlanması amacıyla gönderilen yazı, resim, grafik ve benzeri her türlü içerik üzerinde fikri hakkı olduğunu iddia eden hak sahibi kişi ve kurumlar, hak sahipliğini kanıtlar şekilde durumu derhal site yetkililerine bildirerek söz konusu içeriğin yayından kaldırılmasını istemek zorundadırlar. Aksi durumda TERAPIKULUBU.COM herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu tür durumlarda 5651 sayılı Kanun gereğince tüm sorumluluk içeriği Site’ye gönderen kişilerde (içerik sağlayıcıda) olacaktır.
20. Kullanıcı tarafından oluşturulmuş profiller, mesajlar, iletiler, forum yanıtları, yorumlar, Uzman soruları ve yanıtları ile diğer bilgiler tüm arama motorları tarafından indekslenebilir ve arama sonuçlarında görüntülenebilir. TERAPIKULUBU.COM, bu sitede yer alan içeriklerin arama motoru sonuçlarında indekslenmesinden ve görüntülenmesinden sorumlu tutulamaz.
21. TERAPIKULUBU.COM, Site’deki Uzmanlar’ın ve Site içeriğine katkıda bulunanların, soru soranların, forum aracılığı ile bilgi ve düşünce paylaşanların veya herhangi bir kanal aracılığıyla Site veya Site ziyaretçileri ile iletişim kuranların görüş ve düşünceleri, Yöneticiler’i ve Site hazırlayıcılarını bağlamamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin sorumluluğu tamamen bunların sahipleri olan kişilere aittir.
22. Site’deki bilgilerin kullanımı 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine tabidir. Bu türden kullanımlar, Yöneticiler ve Site hazırlayıcılarının izinlerine bağlıdır. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımlar kesinlikle izin alınmak kaydıyla, kaynak ve yazarı belirtilerek gerçekleştirilebilir.

Kullanıcı, bu sayfadaki uyarıları, çekinceleri ve sorumluluk reddini kabul etmiş sayılır.